Probleme të auditimit parë në optikën e standardeve profesionale ndërkombëtare

Qeram Cibaku
Audit, KLSH

 

Abstrakt
“Historia ka provuar se Autonomia Institucionale do të mbetet gjithmonë prapa Autonomisë së Dijes. Përpjekjet e Kombeve të Bashkuara për kalimin e rezolutës që i mishëron Deklaratat e Limës dhe Meksikës në të drejtën ndërkombëtare, do të bjerë mbi territore shterpë nëse mungon ekspertiza në Institucionet Supreme të Auditimit. Kjo autonomi e njohurive do të jetë përgjigjia ndaj rrezikut të varfërisë, me të cilën popullsia në rritje ka të ngjarë të përballet në të gjitha ekonomitë e botës së zhvilluar, në zhvillim, dhe të pazhvilluar. Të gjitha kombet janë vulnerabël dhe të rrezikuar, dhe kështu qytetarët e botës janë të dëshpëruar për atë zërin e pavarur të arsyes – zërin e arsyes së INTOSAI, zërin e arsyes së SAI. Tani është koha për të vënë në praktikë moton e INTOSAI-t, që të vazhdojmë të ndajmë përvojat tona, e kësisoj ne të gjithë mund të përfitojmë nga zbulimet tona respektive dhe historitë e suksesit”.Terence Nombembe, Kryetar i Bordit të INTOSAI -t dhe Auditor i Përgjithshëm i Afrikës së Jugut.

Related Articles