Njё recetё pёr ushqim tё sigurt: HACCP dhe ISO 22000

Msc. Brikena Dionizi1, Prof. Dr. Donika Kërçini2
1Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”
2Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, UBT, Tiranë

 

Abstrakt

Sistemi Ushqimor në Shqipёri nё 20 vitet e fundit ka ndryshuar tёrёsisht. Duke pasur parasysh qё jemi nё epokёn e globalizimit, njё problem nё sigurinё ushqimore do prekё mё shumё konsumatorё. Si rezultat, dy pyetje kerkojnë përgjigje:

  • Si mund tё sigurohen ushqime tё sigurta nё njё mjedis global?
  • Si mund tё pёrmirёsohet sistemi ushqimor?

Pёr tё patur njё sistem tё sigurtё ushqimor tё vjen nё ndihmё HACCP, njё sistem qё kёrkon sigurinё ushqimore nё produktet dhe pastaj kontrollon proceset pёr tё siguruar prodhimin e njё produkti ushqimor pёrfundimtar tё sigurtё. Gjithashtu ISO 22000 ёshtё njё pёrpjekje ndёrkombёtare pёr tё harmonizuar standardet e sigurisё ushqimore nё njё standard tё vetёm.
Nё kёtё punim jepet paraqitja e domosdoshmёrisё sё produkteve ushqimore tё standardizuara sipas standardeve ushqimore ndёrkombёtare, kjo si pёr produktet shqiptare, ashtu dhe pёr ata tё importuar.

 

Fjalё kyç: Globalizim, Siguri ushqimore

 

Related Articles